Portfolio > Sculpture

Leaf Kimono, Kristine Aono, sculpture, kimono series
Leaf Kimono
Wire mesh, branch with leaves, embroidery thread.
66 x 91 x 10"