Portfolio > Sculpture

Sakura Kimono, Kristine Aono, sculpture, kimono series
Sakura Kimono
Wire mesh, embroidery thread, branch, cherry tree leaves
66 x 75 x 10"