Portfolio > Sculpture

Sakura Kimono, Kristine Aono, sculpture, kimono series
Sakura Kimono (detail)
wire mesh, embroidery thread, branch, cherry tree leaves
66 x 75 x 10"